آواز خدا

آواز خدا روایت زندگی کهن‌ سال‌ترین تنبورنواز ایران به نام سید قدمیار است، او در سن 120 سالگی در روستایی کوچک در کرمانشاه فوت کرد.
فیلمساز برای آشنایی با سید قدمیار به زادگاه و آرمگاه او سفر میکند، این سفر منجر میشود که سیری به رمز و راز تنبور و کشف آن که سازی با قدمت چند هزار ساله است بزند، و در طی آن با تنبور نوازانی آشنا می شود که تلاش دارند که پیام صلح خود را به مردم جهان برسانند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی