تنها مدرس

تنها مدرس تنها مستندی است که از تولد تا شهادت، همه ابعاد زندگی شهید سیدحسن مدرس را بررسی کرده و به نمایش می‌گذارد.
مدرس در زمان قاجار هم شبیه هم دوران‌های خودش نبود و با روحانیان درباری فاصله زیادی داشت و استقلال و تفکرش دقیقا منطبق بر شخصیت یک روحانی واقعی بود.
این مستند درواقع بازگویی از تولد تا شهادت سید حسن مدرس می باشد و ابعادهایی از زندگی این عالم را همچون سیاسی و مبارزاتی را مورد برسی قرار داده است.با استفاده از تصاویر آرشیوی و بازگویی همه جانبه از فعالیت و کارهای شهید مدرس را نمایش می دهد.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی