جای نگرانی نیست

«جای نگرانی نیست!» مستندی است درباره یک فعال محیط زیست به نام علیرضا فلاحتکار که با تلاشی زیاد سعی بر این دارد که مراحل تفکیک زباله را در یکی از بهترین سایت های استان مازندران، برای دهیاران و بهورزان روستاها توضیح و آموزش دهد.
او علاوه بر فعال کردن روستاها، تلاش کرده که دغدغه این آسیب محیط زیستی را در دیگران زنده کند تا هر چه سریعتر برای احیای این موضوع عملی صورت گیرد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی