جنبل

از روزگاران دور مردم جزیره رسم داشتند رخت مردگانشان را به دریا سپارند، تا مادر دریا، آنها را بدل به اهل خیال کند. موسای جهله نواز، از لابه لای رختهایی که دریا به ساحل انداخته، تکه های زری دوزی شدۀ شلوارهای زنانۀ جنوبی را پیدا می کند و با خاکهای رنگین جزیره، تابلوهایی خلق می کند که دریچۀ ورود اوست به دنیای خیال.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

نرگس و مژگان

نرگس و مژگان