زیر خط کودکی

«زیر خط کودکی» به مقایسه زندگی پیشگامان ادبیات کودکان در ایران و همچنین زندگی مهدی آذریزدی می‌پردازد و فراز و نشیب های دوران کودکی و زندگی خصوصی و ۵۰ سال کار و فعالیت فرهنگی‌اش را به نمایش می‌کشد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی