نشان

این فیلم درباره ی "عَلَم" یا علامت است که در مراسم عزاداری عاشورا حمل می شود. و به چگونگی ساخت عَلَم و استادکاران عَلَم‌ساز، رسوم علم کشی و علم‌داری می پردازد. و وجوه تاریخی و نمادین علم و اجزاء بکار رفته در آن را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

نرگس و مژگان

نرگس و مژگان