نور، سایه، زندگی

نور، سایه، زندگی مستندی است درباره زندگی یک نقاش رودسری با فرزند کم توان ذهنی خویش که سعی دارد ذهن فرزندش را پس از نپذیرفتن او توسط آموزش و پرورش استثنایی با ترفندها و آموزش و با روش های خلاقانه بصری بارور کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی