کانون

فیلم مستند " کانون" پایان نامه دکترای خاطره خدایی است که برای تهیه آن با دهها هنرمند و کاربران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصاحبه شده است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

نرگس و مژگان

نرگس و مژگان