کمی بالاتر

کمی بالاتر درباره‌ی رفتگری است که اشتیاق فراوانی به نوشتن رمان و شعر دارد. داستان هایی درباره دختر شاه پریون و شاهزاده ها و سرزمین های رویایی.
در این رفتگر حس تشخیص واقعیت کم و بیش از بین رفته و تصور حقیقی از اطراف خود و سرزنش های اطرافیانش و نیاز های خانواده اش ندارد.
او داستان‌هایش را برای فرار از زندگی کسل کننده‌اش می‌نویسد، اما خانواده و همکارانش با کاری که میکند مخالف هستند . شهریار در تلاش است از جایی که هست کمی بالاتر برود.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی