21 روز و من

21 روز و من در رابطه با یک زن مستند ساز 35 ساله است که ده سال از ازدواجش می گذرد. او متوجه فیبرومی بزرگ در رحمش می شود و باید خیلی زود این مشکل را حل بکند.
این مسئله ذهن و زندگی او را که همواره در شک و تردید بچه داشتن و مادر شدن یا نشدن بوده است پر می‎کند،در طی این 21 روز تا زمان جراحی اش با ملاقات با زنان هم سن خود و گفتگو با آن ها و همسرش میخواهد به درک درستی از احساس مادر بودن برسد

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی