چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر مستندی بلند و فیلمی درباره عالیجناب بهرام بیضایی است که این اثر به بررسی سینما و تئاتر استاد بهرام بیضایی میپردازد و میکوشد در گفتگو با همکاران ایشان و یا صاحب نظران عرصه هنر و فرهنگ و با محوریت سینما و تئاتر به شناخت بیشتر آثار و اندیشه ایشان دست یابد این فیلم نخستین مستند بلند مستقل درباره استاد بهرام بیضایی هست که در سینمای ایران ساخته شده است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

شاید که آینده از آن ما

شاید که آینده از آن ما

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط