گفتگوی مجله فیلم ۱۳۹۹/۱/۱۴ ،۱۸:۲۳:۲۰ +۰۰:۰۰

گفتگوهای مجله فیلم

گفتگوی جذاب و شنیدنی با پرویز پرستویی (قسمت اول)

گفتگو با نرگس آبیار

گفتگو با هادی حجازی فر (قسمت اول)

گفتگو با سروش صحت (بخش اول)